Vacatures

Een kijkje in de keuken van de fractie

Je hebt via de site van de Christenunie IJsselstein doorgeklikt en je zou wel eens willen weten hoe dat er in die fractie aan toegaat.

Wij komen ongeveer 2x per maand ’s avonds bij elkaar in onze fractiekamer in het stadhuis (ongeveer 2½ uur) en dan bespreken wij met elkaar wat er op de raads en commissievergaderingen op de agenda staat.

Je kunt het zo gek niet bedenken (zie onze eigen verslagen van de raad en de commissies), bijvoorbeeld parkeerplaatsen, overlast roeken, het Fulco, de muziekschool, beleid voor gehandicapten enminima, de ouderenzorg, het buurtvaderproject, het jeugdbeleid, de veiligheid in de wijken en in de binnenstad, het verkeer, wonen en bouwen, de begroting etc. etc....

Wij discussiëren met elkaar en stellen elkaar kritische vragen, lachen veel en zoeken naar de specifieke christelijke waarden in alles wat er speelt en krijgen soms bezoek van burgers of organisaties uit de stad, kerken, bibliotheek, sportverenigingen.

En elke avond beginnen wij met een gedeelte uit Gods Woord, een gesprek daarover en een gebed.

Wij zijn verschillend in leeftijd (24-50), kerkelijke achtergrond en beroep (docent, ondernemer, ambtenaar en ICT-er) en in de tijd die wij hebben voor de politiek. Maar gezamenlijk hebben wij ons geloof in God en de Bijbel; als richtlijn voor ons politiek denken en handelen en onze betrokkenheid bij onze stad IJsselstein.

Je leest nog steeds?? Lijkt het je boeiend om eens te komen kijken? Bel even op, want je komt niet zomaar het stadhuis binnen (zie contactgegevens site)

Wanneer je je afvraagt of jij wel geschikt zou zijnals fractieondersteuner, hier een profiel:

  • Nuchter, meelevend in de stad en buurt, positief christen, in staat om enigszins abstract te denken, maar ook gewoon als burger te reageren.

 
Wij kunnen altijd mensen gebruiken (mannen en vrouwen). Veel tijd of juist weinig, goed kunnen lezen of juist goed kunnen schrijven, oog voor details of juist voor de grote lijnen

 
Kom gewoon eens praten en neem de tijd om te zien of de lokale politiek iets voor je is !!!!