Kandidatenlijst

Kandidatenlijst 2018 - 2022

De kandidaten van de ChristenUnie IJsselstein stellen zich graag aan u voor:

  

Els Kooij

Mijn naam is Els Kooij en ik ben lijsttrekker voor de ChristenUnie in IJsselstein. In de afgelopen vier jaar heb ik me als raadslid mogen inzetten voor onze mooie stad. Ik woon sinds 17 jaar met heel veel plezier in IJsselstein, samen met mijn man en twee kinderen. Het is een prachtige stad met een rijke historie en een hechte gemeenschap. Ook een stad waar de laatste twintig jaar veel nieuwe inwoners uit de rest van Nederland en daarbuiten zijn neergestreken. IJsselstein heeft een roerige periode achter de rug en de onrust is voorlopig nog niet voorbij: de ontvlechting van UW Samenwerking met Montfoort zal nog veel tijd en geld en aandacht vragen. Juist in zo’n spannende tijd wil ik me inzetten voor stabiel, betrouwbaar bestuur. De belangen van de inwoners van IJsselstein staan bij de ChristenUnie voorop: betaalbaar wonen, zorg op maat, schone energie, veel groen, en goede verbindingen naar de dorpen en steden om ons heen. De ChristenUnie is een politieke partij die trouw is en recht wil doen. Daar mag u de komende vier jaar weer op rekenen.

Robert Pape

Mijn naam is Robert Pape, ik ben geboren in 1982 en met een 3-jarige onderbreking woon ik sinds 1985 in IJsselstein. Ik werk als Operations Manager bij een IT bedrijf.

De belangrijkste motivatie voor mij om politiek actief te zijn, is dat het zo makkelijk is om het niet eens te zijn met ‘wat er gebeurt’, zonder de exacte achtergronden te kennen. Beslissingen (of je het er nu mee eens bent of niet) worden genomen met een reden. Ik vind het leuk om opbouwend mee te denken aan een gezonde maatschappij met een goede relatie tussen de overheid en de burgers. De visie en Bijbelse uitgangspunten van de ChristenUnie vormen hiervoor een heel goede basis. Vanaf oktober 2005 vertegenwoordigde ik de ChristenUnie in de commissie "Middelen", sinds december 2007 heb ik me als raadslid vooral bezig gehouden met clusters Samenleving en Bestuur. In 2014 kregen we onze eerste zoon (het zijn er ondertussen 2) en heb ik een stapje teruggedaan naar commissielid Bestuur. Ik ben altijd in voor een goede discussie en ook voor vragen ben ik natuurlijk bereikbaar! 

Christiaan Boiten

Mijn naam is Christiaan Boiten en ik ben sinds september 2015 commissielid namens de ChristenUnie. Met mijn vrouw en kinderen woon ik sinds 2014 in IJsselstein. Ik werk als adviseur voor Purple Bridge en houd me daar bezig met het vergroten van de bestuurbaarheid van organisaties. Via de lokale politiek wil ik graag mijn bijdrage leveren aan onze mooie stad IJsselstein, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en hun leven als mooi en waardevol kunnen ervaren. Ik wens dat IJsselstein een plek is waar kinderen veilig kunnen opgroeien, waar vluchtelingen van harte welkom zijn, waar we ons samen verantwoordelijk voelen om te zorgen voor mensen die dat nodig hebben en waar we bouwen aan een duurzame toekomst.

Margreet Batteau

Ik ben Margreet Batteau. Sinds 2011 woon ik met veel plezier in IJsselstein. Het stadje bruist van de activiteiten en ik ben onder de indruk van de vele vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de burgers van IJsselstein. Zelf heb ik lange tijd in het buitenland gewoond en daardoor voel ik me altijd aangetrokken door mensen van buiten die zich hier moeten vestigen. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn te wennen in een andere cultuur en om een vreemde taal te moeten leren. Ik ben een verbinder en zet me in om anderen tot bloei en ontwikkeling te zien komen. Niemand hoeft zich nutteloos of ongezien te voelen. Ik kan me heel goed vinden in de standpunten van de ChristenUnie. Hoopvol en realistisch. Graag zet ik me in voor IJsselstein door het goede voor de stad te zoeken. Vooral door oog te hebben voor kwetsbare groepen. Maar ook om aandacht te geven aan duurzaamheid. Ons stadje is mooi en moet dat ook blijven!

Gertjo Tigelaar

Mijn naam is Gertjo Tigelaar (41) en ik woon in IJsselstein in de wijk Zenderpark. IJsselstein is voor mij een moderne stad met veel bedrijvigheid en ondernemerschap, een prachtige binnenstad en interessante historische wortels. Het is er fijn wonen en er gebeurt van alles. Mijn wens voor IJsselstein is dat de stad een veilige en plezierige plek is om te wonen. Dat lukt alleen als er voldoende sociale samenhang is en buren en wijkgenoten betrokken zijn op elkaar. Verder mag van mij de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beter. Ook duurzaamheid is erg belangrijk. De gemeente kan dat stimuleren door bijvoorbeeld het makkelijker te maken om een elektrische auto op te laden. Zeker in een wijk als Zenderpark waar de meeste mensen hun auto niet op eigen terrein kunnen parkeren is dat een uitdaging!

Desiree Onvlee

Mijn naam is Desiree Onvlee. Sinds 26 jaar woon ik met veel plezier in IJsselstein. Ik kwam naar IJsselstein voor mijn werk en was jarenlang actief in diverse wijken. Een voorrecht. Wat mij betreft heeft IJsselstein namelijk veel om van te houden. Ik ervaar ons IJsselsteiners als gastvrij en behulpzaam. Dat maakt wonen en werken in IJsselstein de moeite waard. Ik zet mij graag in voor de ChristenUnie, een partij die niet met alle winden meewaait maar een duidelijke richting heeft, een partij die luistert naar God en naar mensen. Ik hoor ook graag wat mensen bezighoudt en wil ideeën en zorgen graag omzetten in actie zodat IJsselstein alleen maar mooier wordt.

Johan Bakker

Luitzen Wobma

Mijn naam is Luitzen Wobma. Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. Mijn ervaring in het bedrijfsleven en in het technisch onderwijs kwamen mij goed van pas op technische scholen in Botswana en Zimbabwe. In 1991 zijn we in IJsselstein komen wonen i.v.m. mijn werk. Ik geef leiding aan stichting Tools To Work in Teteringen. Wij ondersteunen technische scholen in Afrika en projecten daar die inkomen genereren. We doen dat door gereedschap en andere goederen te reviseren en de kennis daarover over te brengen. Met ons werk helpen we bovendien mensen in Nederland die geen baan hebben aan werk.

Ik heb zes jaar in de plaatselijke fractie van de ChristenUnie meegewerkt in de commissie Ruimte. Via het fractiewerk kom je erachter hoe veelzijdig de politiek is. Je maakt de ontwikkelingen in de stad en in de prachtige Lopikerwaard van heel dichtbij mee. Mijn wens voor IJsselstein is dat ieder mens meetelt en zijn talenten op velerlei gebied kan ontwikkelen en kan inzetten.

Evert van Amerongen

Ik ben Evert van Amerongen, 68 jaar oud en mijn vrouw en ik wonen sinds juli 1974 aan het Sagittapad, met heel veel woongenot. We zijn al een echte apenluider geworden. Kerkelijk zijn wij sinds onze komst naar IJsselstein actief betrokken bij Hervormde Gemeente Kronenburgplantsoen: momenteel ben ik ouderling, belast met ouderenpastoraat. Zowel mijn vrouw als ik zijn betrokken en actief in diverse maatschappelijke en christelijke instellingen en sportverenigingen en hebben een groot netwerk in IJsselstein.

Al sinds 1989 ben ik actief betrokken bij de politiek, eerst bij de toenmalige RPF, later bij de ChristenUnie. Ik ben een paar keer bestuurslid geweest en ook steunfractielid en commissielid van de gemeenteraad. Met volle overtuiging ben betrokken bij de ChristenUnie en heb ik mij beschikbaar gesteld voor de kandidatenlijst. Ik wil met mijn grote sociale netwerk een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van onze mooie stad.

Mijn wens voor onze stad en zijn inwoners is, dat na het fiasco van de samenwerking met Montfoort we er gezamenlijk de schouders onderzetten en met een beter onderling klimaat ten dienste staan van onze samenleving. Ons raadslid Els Kooij is eigenlijk als enige onpartijdig geweest en heeft met kennis van zaken een zeer goede inhoudelijke inbreng gegeven. Daarom is een stem op de ChristenUnie en dus op Els Kooij, een stem met kwaliteit. Van harte aanbevolen, u zult niet bedrogen uitkomen.

Ina Eppinga

Ik ben Ina Eppinga, sinds kort 66 jaar oud. Ik woon sinds mijn huwelijk met Wieger in 1980 in IJsselstein. De laatste 20 jaar van mijn werkzame leven als fysiotherapeute heb ik met veel plezier en voldoening in het verpleeghuis gewerkt. Ik ben steeds meer geïntegreerd in de IJsselsteinse gemeenschap met het opgroeien van onze drie kinderen, als meelevend lid van de Hervormde Gemeente IJsselstein en door mijn beroepsmatige activiteiten en nu vrijwilligerswerk.

Al sinds de voorganger van de ChristenUnie – de RPF - in IJsselstein actief was, ben ik betrokken bij de christelijke lokale politiek. Ik draag het een warm hart toe! Het is mijn overtuiging dat in de besluitvorming in de lokale politiek de visie, afwegingen van de in IJsselstein wonende christenen niet mag ontbreken.

Johan Droogers

Carolien Pape

Ik ben Carolien Pape, getrouwd, 3 kinderen en bijna 5 kleinkinderen en woon al 35 jaar in IJsselstein. In mijn eigen praktijk Merchab werk ik als counselor, coach en relatietherapeut. Ik ben gehecht aan onze mooie, boeiende stad, maar zie ook de moeite en zorg bij mensen aan de rand, in relaties en gezinnen en weet dat de ChristenUnie met haar visie en inzet daar een verschil kan maken. Dat hebben de afgelopen jaren bewezen en daar heb ik mij zelf in ChristenUnie verband jaren voor ingezet (11 jaar als fractievoorzitter van de partij in de raad). Wij hebben een stevige fractie, die invloed heeft en keihard werkt en daar wil ik waar nodig mijn steun aan geven. Mijn wens voor de stad: dat we omzien naar elkaar en luisteren naar en samenwerken met elkaar en Gods waarden inzetten. Daarmee zullen we de stad tot bloei brengen.