Leden

De kiesvereniging heeft op dit moment circa 30 IJsselsteinse leden. Naast het bestuur is er een campagneteam en een fractie bestaande uit 7 leden. We werken aan meer interactie tussen leden, fractie en bestuur, want we willen onze plek in de IJsselsteinse samenleving verder versterken en we hopen dat we als politieke partij nog veel meer voor IJsselstein kunnen betekenen.


U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via dit formulier kunt u zich aanmelden als lid en bij onze secretaris  (http://ijsselstein.christenunie.nl/contact) kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.

ChristenUnie - Uniek en Zichtbaar!